Nomad har fått förtroendet att samordna RFSL och RFSU Stockholms flytt vid årsskiftet.
Uppdraget innefattar lokalsök, Workshops i förändringsarbete, upphandlingar och samordning kring själva flytten.