När Livrustkammaren behövde hjälp med att effektivisera och underlätta arbetsmiljön för dom anställda, kontaktade man Nomad Projekt.
Tillsammans har man genomfört ett antal workshops och kommit fram till ett nytt arbetssätt som passar i dom befintliga lokalerna.
Arbetet påbörjades under hösten 2016 och beräknas vara klart våren 2017.